Przeskocz do treści

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową dedykowaną studentom studiów doktoranckich i młodym pracownikom nauki:

International Agricultural Technology Workshops (IAT)’17.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje nauki wykorzystywane w technologii rolnictwa, a w szczególności:

  • techniki informatyczne
  • inżynieria rolnicza
  • energia odnawialna
  • ochrona środowiska
  • technologia żywności.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15.12.2017 r. w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116B.

Patronat nad konferencją objęli:

  • J.M. prof. dr hab. Włodzimierz Sady - Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - 
  • CIGR – International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering,
  • Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.